Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Børnehaven Hyldgård

I Sydbyens Dagtilbud/Børnehaven Hyldgård vil vi:

- Sikre barndommen ved at skabe rammerne for en hverdag, hvor vi i det forpligtende fællesskab udvikler robuste og hele mennesker.
- Sikre det enkelte menneskes ret til leg, fordybelse, forskellighed og frihed til at vælge.

 

 Vi ønsker at skabe et miljø, hvor børnene føler sig trygge og glade med nærværende voksne. Der lægges stor vægt på, at børnene udvikler sig gennem leg og oplevelser, både inde og ude i naturen. Vi ønsker at styrke børnenes musiske og motoriske færdigheder, samt udvikle børnenes kreativitet, sprog og begreber gennem højtlæsning, spil, perler, skuespil og teater. Der er rig mulighed for at eksperimentere med diverse musikinstrumenter.

 I Børnehaven Hyldgård er der 2 stuer som er aldersintegreret. De ældste børn samles indimellem for at lave nogle alderssvarende aktiviteter sammen, for at gøre dem skoleparate.

 P5251359

 

 

 

Børnehaven Hyldgård
Hyldgårdsalle 5  -  7430 Ikast
Tlf 99 60 48 60  -  bornehavenhyldgaard@ikast-brande.dk