Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Bag om...

Herunder er det muligt at læse om Børnehaven Hyldgårds mål og principper for forældresamarbejdet.

Inden barnet starter i børnehave er det vigtigt at holde en forældresamtale:

 • Vi afsætter tid til gensidig information om dagligdagen, vaner, praktiske forhold omkring barnet og familiens behov.
 • Vi viser familien rundt i huset.
 • Samtalen foregår i rolige omgivelser med kaffe/the.

P5251358

Vi vil gerne have en god daglig kontakt med alle forældre ved at:

 • Være opmærksomme på forældre og børn ved ankomsten, ved at sige godmorgen og lægge op til en evt. kort snak.
 • Give mulighed for at forældrene får lyst til at sætte sig sammen med deres barn og os om morgenen.
 • Vi vinker farvel sammen med børnene efter behov, så vi hjælper med til en god og naturlig afsked.
 • Vi ved afhentning giver vores interesse til kende, og fortæller om barnets store og små oplevelser.
 • Vi sørger for, at der via opslagstavlen er en skriftlig information om planlagte og udførte aktiviteter og andet aktuelt.
 • Vi opfordrer forældrene til at være ærlige og tilkendegive negativ og positiv kritik til den, det vedkommer.
 • Vi tilbyder en kop kaffe, når der er noget på kanden, så forældrene evt. kan sidde lidt sammen med barnet.

Vi vil holde arrangementer, hvor forældre og personale kan møde hinanden under afslappede forhold ved at:

 • Tilbyde kaffedage, hvor forældrene indbyrdes kan få en snak med hinanden.
 • Arrangere sammenkomster for børn, forældre og personale.
 • Der stuevis afholdes forældremøde mindst én gang årligt.
 • I april måned vælges forældre til bestyrelsen for børnehaven og til inspirationsgruppe for hver stue. Dette sker i forbindelse med forældrekaffe

Vi ønsker aktive og engagerede forældre, og dette søger vi opnået ved blandt andet at:

 • Børnehaven altid er åben, så forældrene kan komme og deltage.
 • Udnytte de muligheder som samarbejdet i inspirationsgrupperne giver.

 

Børnehaven Hyldgård
Hyldgårdsalle 5  -  7430 Ikast
Tlf 99 60 48 60  -  bornehavenhyldgaard@ikast-brande.dk