Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Pædagogik

I menupunkterne til venstre kan du læse meget mere om den pædagogiske retning i Børnehaven Hyldgård.

P3171273

Børnehaven Hyldgårds overordnede formål er beskrevet i Dagtilbudsloven.

Formålet med loven er at:

  • fremme børns trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud,
  • give familien fleksibilitet og valgmuligheder med hensyn til forskellige typer af tilbud og tilskud, så familien så vidt muligt kan tilrettelægge familie- og arbejdsliv efter familiens behov og ønsker,
  • forebygge negativ social arv og eksklusion, ved at de pædagogiske tilbud er en integreret del af både kommunens samlede generelle tilbud til børn og unge, og af den forebyggende og støttende indsats over for børn og unge med behov for en særlig indsats. Herunder børn og unge med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne,
  • skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene.

 

 

Børnehaven Hyldgård
Hyldgårdsalle 5  -  7430 Ikast
Tlf 99 60 48 60  -  bornehavenhyldgaard@ikast-brande.dk